Něco já, něco vy - on-line současně v jednom SW

  • Dostanete Kerner - krabici.
  • Vyberete si SW pro on-line zpracování - Stereo Ježek, Pohoda, příp. jiný dle vašeho výběru.
  • Vyberete si, co si budete zpracovávat sám, např. budete vystavovat faktury a povedete pokladnu.
  • My zkontrolujeme správnost zaúčtování.
  • Ostatní doklady nám doručíte nebo si pro ně přijedeme.
  • My zadáme ostatní doklady, např. faktury přijaté, bankovní výpisy.
  • Vy i my jsme stále připojeni on-line, vidíme aktuální data.
  • Nejasnosti a problémy konzultujeme a ihned řešíme.
  • Vyhotovíme daňová přiznání včetně příloh (daň z příjmu, DPH, silniční daň a další).

Cena služby:

Individuální, dle rozsahu služby.

© 2021 Kerner-účetnictví s.r.o.